پیگتیل فیبر نوری

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
|||| |||| ||||

پیگتیل فیبرنوری چیست

در نصب کابل فیبر نوری، چگونگی اتصال کابل‌ها به تجهیزات در شبکه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در صورت انجام صحیح این عمل، سیگنال‌های نوری بدون هیچگونه اعوجاج یا تلفات بازگشتی از لینک‌ها عبور خواهد کرد. پیگتیل یک روش بهینه برای اتصال فیبر نوری می‌باشد که در 99 درصد کاربردهای فیبر یک حالته استفاده می‌شود.

خصوصیات پیگتیل فیبر نوری

پیگتیل فیبر نوری یک کابل فیبر نوری می‌باشد که در یک سمت آن کانکتور نصب شده توسط کارخانه و سمت دیگر آن بدون کانکتور می‌باشد. بنابراین سمت دارای کانکتور می‌تواند متصل به تجهیزات شده و قسمت دیگر به فیبر نوری اتصال پیدا می‌کند. پیگتیل فیبر نوری برای اتصال نهایی فیبر از طریق فیوژن و یا اسپلایس مکانیکی بکار می‌رود. پیگتیل‌های فیبر نوری در تجهیزات مدیریت فیبر نوری همانند: ODF، جعبه ترمینال فیبر و جعبه تقسیم‌ها استفاده می‌شود.

انواع پیگتیل‌های فیبر نوری

پیگتیل فیبر نوری در انواع متفاوت دسته‌بندی می‌شود:

  • دسته‌بندی شده توسط نوع کانکتور: پیگتیل نوع SC، LC، ST و ...

  • دسته‌بندی توسط نوع فیبر: تک حالته و چند حالته

  • دسته‌بندی توسط تعداد فیبر: 6 فیبر، 12 فیبر و ...

  • با توجه به محل نصب: آرمورد، ضد آب و ...

 

خواندن 855 دفعه