خدمات مهندسی طراحی

خدمات مهندسی طراحی

مطالعه، تصمیم گیری، انتخاب و طراحی پروژه طبق استانداردهای موجود و یکپارچه سازی با عوامل مرتبط در جهت نیل به هدف یکسان در بهره برداری از پروژه و ارائه اسناد و محاسبات مهندسی جهت تسهیل در تعمیر و نگهداری سیستم. 

خدمات مهندسی نظارت بر پروژه

خدمات مهندسی نظارت بر پروژه

تدوین و اجرای طرح نظارت بر عملیات اجرایی پروژه طبق برنامه زمانبندی مصوب شامل متدولوژی نظارت، فعالیت های نظارت بر اجرای پروژه، فعالیت های نظارت بر حصول کیفیت انجام پروژه و مایلستون های طرح نظارتی

خدمات مهندسی کالا و تامین تجهیزات

خدمات مهندسی کالا و تامین تجهیزات

انتخاب بهترین و مقرون به صرفه ترین نوع تجهیزات و سیستم ها جهت هر پروژه

خدمات نصب ، راه اندازی، آموزش و بهره برداری

خدمات نصب ، راه اندازی، آموزش و بهره برداری

مطالعه اسناد سیستمی و بررسی عوامل محیطی، ارائه راهکار و انتخاب بهترین روش در نصب و راه اندازی تجهیزات در جهت استفاده و بهره برداری طولانی از آنها و جلب رضایت بهره برداران و تسهیل در امر تعمیر و نگهداری سیستم ها 

خدمات مشاوره مهندسی

خدمات مشاوره مهندسی

بررسی و تحلیل پروژه و استخراج راهکارهای خلاقانه، بر طبق استاندارد و اصول سیستمی، جهت انتخاب تجهیزات مناسب و برند بهینه در راستای نیل به هدف تعریف پروژه در بازه زمانی معقول و پیگیری اصول پروژه از طراحی تا بهره برداری به صورت فازهای مشخص و مستند سازی مراحل به تفکیک جهت نگهداری سیستماتیک پروژه

خدمات مدیریت طرح و مدیریت پیمان

خدمات مدیریت طرح و مدیریت پیمان

انجام مدیریت طرح و یا مدیریت پیمان که بمنظور اصلاح روشهای مدیریتی در هدایت و انجام پروژه ها انجام میشود.

اجرای پروژه های EPC

اجرای پروژه های EPC

انجام کامل پروژه در جهت پاسخگویی در تمام مراحل پروژه و با در نظر داشتن تمام اهداف فوق الذکر به تفکیک هر مرحله

تولید

تولید

تحقیق ، طاحی و تولید تجهیزات و الزامات مورد نیاز در پروژه جهت بهینه سازی الگوهای نصب سیستم، یکپارچه سازی با سایر سیستم ها و همچنین مرتفع ساختن نیاز بازار داخلی در بخش صنایع و ساختمان