هوپیران و همکاران و شرکای خارجی با هسته شرکت برنامه نویس اوکراینی خود به صورت متمرکز بر روی ایده ها و روش ها و سیستم های بلاکچین و رمز ارزها متمرکز و اقدامات موثری را برای پیاده سازی و تحلیل موارد استخراج نموده است. همکاری در زمینه های فرا روی این صنعت با شرکت های دانش بنیان و محقق در گروه هوپیران از سیاست های میان مدت این مجموعه میباشد