هوپر با جذب سرمایه گذار در احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی و انجام کلیه فرآیند به صورت EPC و یا ترکیبی به همراه سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حال انجام پروژه نیروگاهی در اروپای شرقی میباشد.
حجم سرمایه گذاری برای هر واحد کوچک نیروگاهی : 6 میلیون یورو
تعداد واحد نیروگاهی با عقد قرارداد 30 ساله به صورت پکیج : 10 واحد – نیروگاه مسطح خورشیدی
نوع قرارداد : BOT و یا EPCF با بخش نیرو دولت کشور ثالث
سود دلاری برای سرمایه گذار : 4.2 درصد دلاری و سالانه و به مدت 8 سال در بانک کشور ثالث، تقسیط برگشت کامل سرمایه و سود در انتهای هر سال و در مدت مذکور
خدمات ویژه جهت سرمایه گذار : تامین مکان و اخذ اقامت در کشور ثالث ، امکان ثبت شرکت و تفاهم نامه حقوقی در انجام پروژه
بیمه پروژه : توسط بیمه نامه رسمی کشور آلمان و مورد تایید اتحادیه اروپا
صندوق ضمانت مالی پروژه : بانک مرکزی کشور حوزه CIS