مگامال ها و مجتمع های تجاری و اداری

مگا مال ها و مراکز بزرگ تجاری و اداری نقش تاثیر گذاری در اقتصاد شهرها دارند. ارائه انواع محصولات و خدمات متنوع و متمرکز، باعث جذب مشتریان بیشتری شده است . امروزه، علم پاخور مجتمع ها در دنیا، اهمیت دوچندان دارد و سیستم های هوشمند به کمک تکنولوژی های برتر، موجب افزایش ارزش افزوده شده و به راهبری و مدیریت این مراکز کمک کرده است .