سنسور حرکتی Geeklink

سنسور حرکتی به شما اجازه می دهد که هر حرکتی از فاصله 7 متری را در منزل خود را شناسایی کنید و به اطلاع شما می رساند. این سنسور قابلیت سنایور پذیری و همچنین حفاظت از منزل یا محل کار شما را دارا می باشد.

سنسور حرکتی Geeklink  این قابلیت دارد که هنگامی شخصی از مقابل سنسور حرکتی حرکت کرد عملیات به صورت بی سیم  به سیستم روشنایی و یا فن کوئل سازگار با خانه هوسمند گیک لینک Geeklink ارسال کند. پس ارسال فرمان توسط سنسور به  کنترلر مرکزی خانه هوشمند گیک لینک می توان به صورت خودکار سیستم روشنایی و فن کوئل فعال یا غیر فعال شود.

همچنین این سنسورها قابلیت حفاظت امنیتی از منزل دارا می باشند. بافعال این سنسور در حالت دزدگیر، در صورت ورود متفرقه به منزل سیستم آژیر Geeklink فعال شده و پیغامی بر روی گوشی مالک خانه ظاهر می شود.

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات