کلید سناریو 4پل 220 ولت Geeklink

کلید  سناریو GEEKLINK  مجموعه ای از فرمان ها(سناریوها) را اجرا می نماید.

توجه: جهت راه اندازی این کلید نیاز به دستگاه مرکزی Geeklink thinker  می باشد.

کلید سناریو گیک لینک این امکان می دهد که با فشردن یک دکمه مجموعه ای از عملیات از پیش تعریف انجام شودشاید برای شما اتفاق افتاده است که بخواهید با زدن یک دکمه تمامی چراغ های منزل روشن یا خاموش شود.  به عنوان مثال با زدن یک دکمه بر روی این کلید در هنگام خروج از خانه، تمامی چراغ ها خاموش شده و سنایور خروج از منزل فعال شود. با متصل شدن این کلید به دستگاه مرکزی Geeklink ،می توان برای هر دکمه ای مجموعه ای از فرمان ها را(سناریو) تعریف کرد.

لازم به ذکر است این کلید به تنهایی چراغی را روشن نمی کند بلکه به سایر کلیدهای روشنایی هوشمند Geeklink دستور روشن یا خاموش شدن می دهد.

اندازه این کلید همانند سایر کلیدهای گیک لینک سری FB1 می باشد. برای نصب این کلید بهتر است از قوطی کلید به ابعاد ۷-۷ سانتی متر استفاده شود. برای راه اندازی این کلید نیاز به سیم برق فاز و نول ۲۲۰ ولت می باشد.

هر چهار دکمه روی این کلید را می توانید در برنامه Geeklink  برای مجموعه ای از عملیات ها(سناریو) تعریف کنید. این کلید را می توان در هرجای منزل نصب کرد و به صورت بی سیم به دستگاه مرکزی Geeklink متصل می شود.

ویژگی کلید سناریو گیک لینگ

طراحی مشابه با سایر کلیدهای Geeklink

رویه شیشه ای نشکن

نصب وراه اندازی آسان بدون دانش فنی

اجرای سناریوهای متنوع تعریف شده در برنامه گیک لینک تنها با فشردن یک دکمه روی کلید

خاموش و روش کردن مجموعه ای از کلیدها بدون نیاز به تلفن همراه

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات