سرور آیفون هوشمند مجازی

سرور هوشمند جهت مدیریت کاربران و اعضای ساختمان و تعریف سناریوهای ارتباطی در بین آنها کاربرد دارد . این سرور به صورت هوشمند وظیفه مدیریت تمام کاربران و ذخیره گزارش ارتباطات برای اعضای ساختمان خواهد بود . این سرور قابلیت اتصال به OLT و بستر شبکه را خواهد داشت . تجهیز مذکور قابلیت فعالیت در تمام انواع بسترهای شبکه مانند فیبر نوری ، شبکه FTTH، LAN ,..... را دارا میباشد. 

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات