کابل زیپکورد مولتی مود 2 میلیمترOM2

2.0mm/SX/MM/OM2

کابل زیپکورد مولتی مود 2.0 میلیمتر OM2 - تامین انواع کابل فیبرنوری 100 کیلومتری برای انواع پروژه و سازمان ها 

کابل فیبر نوری - دراپ کیبل کابل زیپکورد
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات