آنتن مرکزی و ماهواره روی فیبر نوری FTTH با ضمانت کیفیت و اصالت - تحویل تهران

میکرو اپتیکال ریسیور با دریافت فرکانس های تلویزیونی و ماهواره ایی از روی فیبر نوری و طول موج های استاندارد ، و تبدیل آن به پورت RF جهت اتصال انواع گیرنده های ماهواره ایی و تلویزیونی ، قادر به...

مینی اپتیکال ریسیور با دریافت فرکانس های تلویزیونی و ماهواره ایی از روی فیبر نوری و طول موج های استاندارد ، و تبدیل آن به پورت RF جهت اتصال انواع گیرنده های ماهواره ایی و تلویزیونی ، قادر به...

مینی اپتیکال ریسیور با دریافت فرکانس های تلویزیونی و ماهواره ایی از روی فیبر نوری و طول موج های استاندارد ، و تبدیل آن به پورت RF جهت اتصال انواع گیرنده های ماهواره ایی و تلویزیونی ، قادر به...

مینی اپتیکال ریسیور با دریافت فرکانس های تلویزیونی و ماهواره ایی از روی فیبر نوری و طول موج های استاندارد ، و تبدیل آن به پورت RF جهت اتصال انواع گیرنده های ماهواره ایی و تلویزیونی ، قادر به...

اپتیکال رسیور 2 پورت نیمه صنعتی با قابلیت دریافت فرکانس های تلویزیونی و ماهواره ایی بر روی طول موج مشخص در فیبر نوری اقدام به انتقال و تبدیل آنها به پورت RF مینماید و تمام گیرنده های دیجیتال،...

اپتیکال رسیور 4 پورت نیمه صنعتی با قابلیت دریافت فرکانس های تلویزیونی و ماهواره ایی بر روی طول موج مشخص در فیبر نوری اقدام به انتقال و تبدیل آنها به پورت RF مینماید و تمام گیرنده های دیجیتال،...

 فرستنده ومدولاسیون فرکانس تلویزیونی وماهواره وظیفه انتقال کانال های ماهواره ایی را بر روی شبکه های فیبر نوری و FTTX, FTTH را بر عهده دارد . این دستگاه با قابلیت پشتیبانی از مدیریت مرکزی SNMP , RS232 و...

 فرستنده ومدولاسیون فرکانس تلویزیونی وماهواره وظیفه انتقال کانال های ماهواره ایی را بر روی شبکه های فیبر نوری و FTTX, FTTH را بر عهده دارد . این دستگاه با قابلیت پشتیبانی از مدیریت مرکزی SNMP , RS232 و...

 فرستنده ومدولاسیون فرکانس تلویزیونی وماهواره وظیفه انتقال کانال های ماهواره ایی را بر روی شبکه های فیبر نوری و FTTX, FTTH را بر عهده دارد . این دستگاه با قابلیت پشتیبانی از مدیریت مرکزی SNMP , RS232 و...

 فرستنده ومدولاسیون فرکانس تلویزیونی وماهواره وظیفه انتقال کانال های ماهواره ایی را بر روی شبکه های فیبر نوری و FTTX, FTTH را بر عهده دارد . این دستگاه با قابلیت پشتیبانی از مدیریت مرکزی SNMP , RS232 و...

تقویت کننده و جداکننده نوری  4 پورت EDFA برای استفاده در طول موج 1540~1560nm و در شبکه های تلویزیونی و ماهواره روی فیبر نوری کاربرد دارد . در قسمت داخلی، دستگاه مجهز به مدار ثبات نوری خروجی و دستگاه...

تقویت کننده و جداکننده نوری 8 پورت EDFA برای استفاده در طول موج 1540~1560nm و در شبکه های تلویزیونی و ماهواره روی فیبر نوری کاربرد دارد . در قسمت داخلی، دستگاه مجهز به مدار ثبات نوری خروجی و دستگاه خنک...