مرکز OLT برند تلنت با کد SmartOLT 460

مرکز OLT برند تلنت با کد SmartOLT 460 یکی از مراکز OLT سیستم FTTX هوشمند میباشد که قابلیت پشتیبانی از 12 پورت PON را خواهد داشت و تمام استانداردهای جدید این سلوشن را به خود اختصاص داده است. چیپ های آمریکایی برند تلنت یکی از با ثبات ترین OLT های جهان را ساخته است. 

With a low start-up budget, the GPON OLT SmarOLT 460 allows the operator to serve GPON services to early customers, and gradually , extend the capabilities of the equipment as new new suscribers join.
Equipped with 12 PON ports (up to 768 ONTs) and 10G transport ports, designed for medium density deploys as small populations, housing states, hotel complexes (FTTR o Fiber to the Room), companies etc. Allows a centralized and intuitive management through the TGMS (Telnet GPON Management System) web platform.
The SmartOLT 460 is fully compatible with 350 y 240 models, allowing its coexistence within a network and allowing scalability throug a staged investment.

Scenarios
FTTH deploys in medium density populations
Operators starting in GPON
FTTR deploys (hotels, resorts), house states and offices

مرکز OLT برند تلنت با کد SmartOLT 460 یکی از مراکز OLT سیستم FTTX هوشمند میباشد که قابلیت پشتیبانی از 12 پورت PON را خواهد داشت و تمام استانداردهای جدید این سلوشن را به خود اختصاص داده است. چیپ های آمریکایی برند تلنت یکی از با ثبات ترین OLT های جهان را ساخته است. 

With a low start-up budget, the GPON OLT SmarOLT 460 allows the operator to serve GPON services to early customers, and gradually , extend the capabilities of the equipment as new new suscribers join.
Equipped with 12 PON ports (up to 768 ONTs) and 10G transport ports, designed for medium density deploys as small populations, housing states, hotel complexes (FTTR o Fiber to the Room), companies etc. Allows a centralized and intuitive management through the TGMS (Telnet GPON Management System) web platform.
The SmartOLT 460 is fully compatible with 350 y 240 models, allowing its coexistence within a network and allowing scalability throug a staged investment.

Scenarios
FTTH deploys in medium density populations
Operators starting in GPON
FTTR deploys (hotels, resorts), house states and offices

پیوست ها

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات