SFP برایGPON OLT هواوی

SFP برایGPON OLT هواوی با قابلیت انتقال اطلاعات تا 20 کیلومتر و در کلاس C+ و B+ ، این ماژول بر روی OLT  جهت اتصال به پان ها PON کاربرد دارد و در صورت اتصال هر پان به اسپلیتر و شبکه ساختمانی ، میبایست ماژول مرتبط آن نیز تهیه و نصب گردد. 

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات