صنایع پتروشیمی

با توجه به مصرف بالای سوخت و در نظر گیری پالایشگاه به عنوان رکن اصلی صنعت نفت و گاز، لذا با بهره گیری از دانش و تخصص فنی راه حل های نوین برای کنترل، امنیت و افزایش بهره وری ارائه می شود.تامین خدمات مهندسی با استفاده از آخرین تکنولوژی ها در صنعت نفت و گاز موجب بهبود تولید، ارتقاء امنیت، ایمنی و بهره وری با هدف تسلط بر بازارهای جهانی با توجه به نیازهای مشتری و الزامات محیطی را مهیا می سازد.