مناطق حفاظت شده و پارک های ملی
مناطق حفاظت شده و جنگلها، به عنوان شریان حیاتی محیط زیست نیازمند کنترل و حفاظت بدون محدودیت زمانی و مکانی جهت کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و جلوگیری از انقراض حیات وحش هستند. ما استفاده از سیستم های پیشرفته هوشمند را برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد می دهیم.