ترموستات

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ترموستات :

ابزاری برای کنترل دمای هوا و یا مایع میباشد. ترموستات ها از نظر محل نصب، نوع عملكرد، فصل سالي، نوع سنسور، رنج كاري، تعداد مراحل كار و از نظر حرارت به انواع مختلفي تقسيم مي شوند.

از نظرمحل نصب: به انواع اتاقي، كانالي، مستغرق و جداري تقسيم مي شوند.
از نظر نوع عملكرد: به انواع قطع و وصلي و تدريجي تقسيم مي شوند.
از نظر حرارت: به انواع حرارتي و برودتي تقسيم مي گردند.
از نظر رنج: به زير صفر و بالاي صفر تقسيم مي شوند.
از نظر تعداد مراحل كار: به يك مرحله اي، دو مرحله اي و پله ای(استپ کنترل) تقسيسم مي گردند.
از نظر نوع سنسور: به بيمتالي، فانوسه اي، رئوستا و ديافراگمي تقسيم مي شوند.
از نظر فصلي: به سه نوع تابستاني، زمستاني و دو فصلي تقسيم مي شوند.

ترموستات اتاقي : جهت نصب در اماكن داخلي و تنظيم دما و رطوبت داخلي اتاق از آنها استفاده ميگردد . اين تجهيز كه به صورت مكانيكي عمل ميكند پس از رسيدن به ناحيه قطع و وصل ميكروسوئيچ را فعال و غير فعال خواهد كرد  .

ترموستات هاي قطع و وصل ،تدريجي و فصلي براي كنترل و خاموش و روشن كردن پروانه فن كوئل و پمپ سيركولاسيون  استفاده ميگردد.

ترموستات هاي حدو مستغرق براي كنترل تجهيزات حرارت مركزي مانند مشعل و ديگ استفاده ميگردند، با بالا رفتن درجه حرارت ديگ ترموستات مستغرق مشعل را خاموش ميكند و در صورت خرابي آن ترموستات حد براي جلوگيري از خطرات ناشي از دماي بالا در مدار قرار گرفته و مشعل را خاموش مينمايد.

ترموستات جداري : بر روي لوله آب برگشتي نصب ميگردد و به وسيله آن پمپ حرارت مركزي كنترل ميشود.

 

خواندن 267 دفعه