سنسورهای اختلاف فشار

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

سنسورهای اختلاف فشار:

برای اندازه گیری میزان اختلاف فشار دو نقطه از این ترانسمیترها ی اختلاف فشار استفاده میگردد و در دو شکل برای اختلاف فشار مایعات و اختلاف فشار گازها استفاده میگردد.

خواندن 276 دفعه