سنسورهای فشار

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

سنسورهای فشار:

سنسورهای فشار بیشترین کاربرد را پس از سنسورهای دما در تهویه مطبوع دارند.اکثر سنسورهای فشار دارای فانوسک و یا دیافراگم هستند و با اندازه گیری جابجایی ، فشار را محاسبه میکنند.این پارامتر را نسبت به فشار دیگری ماننداتمسفر اندازه گیری میکند. معمولا فشار در مقایسه با یک مبنا اندازه گیری میشود و در خلا (فشار صفر) با نام فشار مطلق نامیده خواهد شد . تمام اندازه گیری فشار احتیاج به دو ورودی دارد یکی برای اندازه گیری و دیگری برای مبنا و در سنسورهای اندازه گیری فشار مطلق محفظه ورودی مبنا را مسدود و خلا می نمایند. در فشار سنج های گیج ورودی مبنا را باز می گذارند تا تحت فشار محیط واقع شود . واحد فشار پاسکال (Pa) نامیده میشود . سنسورهای فشار محیط بیرون باید در ارتفاع حداقل 2 متر بالاتر از سطح و حفاظت شده در برابر باد قرار گیرند. در جدول زیر سنسورهای فشار مورد استفاده در صنعت هوشمند ساختمان را مشاهده میکنید.

ترانسدیوسر فشار جهت اندازه گیری فشار گازها و مبرد و ترانسمیترفشار جهت اندازه گیری فشار مایعات استفاده میگردد .در نتیجه برای اندازه گیری فشار در مایعات، گازها،مدارات سیکل تبرید در خانه های هوشمند از این سنسورها استفاده میگردد. اين سنسورها معمولا داراي 3 سر بوده و بمنظور اندازه گيري فشار ، يك ولتاژ 5 ولت را بر روي دو سر آن قرارداده و از سيم سوم ميزان ولتاژ را مي خواند.

خواندن 282 دفعه