سنسورهای (فعال و غیرفعال )تماسی تشخیص دما

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

سنسورهای (فعال و غیرفعال )تماسی تشخیص دما:

این سنسورها با اتصال به رابط انتقال مایع و گاز و بدون تاثیر در روند حرکت و یا برش در خط انتقال قابلیت تشخیص دما را خواهد داشت ، این سنسور توسط بست های مربوطه بر روی لوله و داکت مورد نظر بسته میشود و دمای آن را اندازه گیری مینماید ، این سنسور جهت لوله مبرد و مسیرعبور هوا استفاده میشود.

خواندن 429 دفعه