كنترل دو موقعيتي خاموش و روشن در خانه هوشمند

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

كنترل دو موقعيتي خاموش و روشن :

بيشتر پروسس هاي ساختماني داراي كنترل هاي مداوم و پيوسته هستند . وليكن تعدادي از پروسس هاي ساختماني هنوز به صورت كنترل دو وضعيتي هستند و به دليل هزينه پايين كنترل تعدادی از دستگاههاي اكچويتورها ، فن كوئلها و تهويه مطبوع اطاق به صورت كنترل دو وضعيت به كارميرود. در شكل زير فعاليت يك كنترل دو وضعيتي نمايش داده شده است . تفاوت مابين نقاط روشن و خاموش را كنترل ديفرانسيل نامند و تفاوت بيشترين دما و كمترين دماي اتاق را عامل ديفرانسيل نامند. به طور كلي بهترين سيستم ها داراي عامل ديفرانسيل كوچكتر  ميباشند. براي اين منظور به سيستم پيچيدگي هايي اضافه ميشود براي مثال براي كاهش عامل ديفرانسيل فعاليت اضافي به سيستم تحميل ميشود در سيستم HVAC يك سيستم شناور (floating action) اضافه ميشود.كنترلر PID ميتواند براي بهبود كارايي كنترل دو وضعيتي كار كند كه به كنترلر PID دو وضعيتي مشهور است و ليكن كنترلر دو وضعيتي توان كنترل پروسس ها را با دقت بالا ندارد.

خواندن 223 دفعه