نقطه شبنم

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نقطه شبنم :

اندازه گیری نقطه شبنم برای استفاده در سیستم های کنترل تهویه مطبوع توسط دو روش صورت میپذیرد :

  1. اندازه گیری دما و رطوبت نسبی و محاسبه نقطه شبنم با استفاده از فرمول تجربی ریاضی
  2. اندازه گیری مستقیم نقطه شبنم با استفاده از حسگر آینه سرد

در هر کنترلر بلوک هایی برای محاسبه نقطه شبنم و پارامترهای مشابه وجود داشته و با اتصال دما و رطوبت نسبی به این بلوک ها ، میکروپرسسور محاسبات ریاضی را انجام خواهد داد . برای افزایش دقت حاصله استفاده از سنسورهای دقیق ، انتقال درست سیگنال الکترنیکی و تکرار در نمونه برداری امری ضروری میباشد.

 

خواندن 371 دفعه