کنترل دو وضعیتی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

کنترل دو وضعیتی : 

 کنترل دو وضعیتی ورودی آنالوگ و یا متغییر را با دستورالعمل ها مقاسیه کرده و نهایتا یک خروجی دیجیتال دو وضعیتی تولید میکند. دستورالعمل ها شامل تعریف حدود بالا و پایین میباشد و تغییرات خروجی شامل عبور مقدار ورودی از این حدود خواهد بود. رایج ترین روش در این نوع کنترل استفاده از Set-Point و تفاضل دو مقدار میباشد.کنترل دو وضعیتی را میتوان برای حلقه های ساده استفاده نمود . مقدار آنالوگ ورودی نیز میتواند هر متغییر اندازه گیری شده از جمله دما، رطوبت نسبی ، فشار ، جریان و سطح مایع باشد. زمان نیز میتواند ورودی به این مدل کنترل باشد . شکل زیر یک نمونه از کنترل دو وضعیتی در یک سیستم گرمایش خانگی میباشد . خاموش و روشن شدن ترموستات در دو حد 70 و 72 در جه است یعنی اگر دما کمتر از 70 درجه شود ترموستات روشن و گرمایش فعال و هنگامیکه دما بالای 72 درجه برسد، خاموش خواهد شد.

خواندن 340 دفعه