کنترل Sequential split- range control

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

كنترل هاي تو در تو در زمانيكه يك متغيير كنترل و چندين سيكنال اندازه گيري باشد استفاده ميشود وليكن Sequential split- range control در زمانيكه يك سيگنال اندازه گيري با چندين متغيير كنترل باشد به كار ميرود. سيستم هاي متداول  به اين شكل مانند هواسازها ، سيستم هاي گرمايش و سرمايش  ميباشند . سيستم هاي گرمايش و سرمايش اغلب داراي ويژگيهاي استاتيكي و ديناميكي متفاوتي ميباشند. قائده كلي رابطه استاتيك بين متغيير اندازه گيري شده و متغيير هاي كنترل اين تيپ كنترل در شكل زير نشان داده شده است . زمانيكه دما خيلي پايين باشد ، هيتر گرمايش به حداكثر موقعيت باز خود خواهد رسيد. وقتي دما در حداكثر مقدار باشد، گرمايش هيتر به صورت خطي كاهش پيدا خواهد نمود تا ديگر هيتر ايجاد حرارات نكند .  به طور مشابه در سيستم سرمايش نيز وقتي دما در در حد بالاي متوسط قرار گيرد ، فعال ميشود و سرمايش به صورت خطي افزايش ميابد . در Sequential split- range control از استفاده همزمان در سيستم هاي سرمايش و گرمايش خاص اجتناب ميشود . زيرا كه  يك منطقه بحراني در لحظه بين سرمايش و گرمايش وجود دارد، سوئيچ بين اين دو سيستم ممكن است باعث ايجاد مشكل و نوسانات در همان لحظه در دو سيستم شود .براي اجتناب از اين مشكل ، يك زون يا باند كوچك  منطقه مرده تعريف ميشود كه در آن سيستم سرمايش و گرمايش فعال نخواهد بود. اين سيستم كنترل معمولا در سيستم هايي با يك سيگنال اندازه گيري شده و چندين اكچويتور و همچنين در سيستم هاي سرمايش و گرمايش و تهويه استفاده ميشود و همچنين براي برنامه هاي كاربردي كه متغيير كنترل بسيار بزرگ دارند .

خواندن 381 دفعه

logo-samandehi

Image
قیطریه، خیابان مهر اول غربی، خیابان شهید دکتر مسعودعلی محمدی، پلاک: 10، طبقه: سوم
info@houpiran.ir
021-22197122-26428086-22195498

مشاوره واتس آپ

WhatsApp: 09905397802

ایمیل ارتباطی

Info@houpiran.ir