تایم سرور 8030NTS/GPS

مجموعه: برند HOPF
سازنده: برند HOPF آلمان نمایش محصولات

سیستم ساعت و تایم سرور جهت صرفه جویی در فضا در محفظه پروفیل آلومینیوم بسته و برای نصب آسان و افقی در ریل آماده شده است 
اطلاعات مهم و وضعیت عملیاتی موجود از طریق LED ها در پنل جلویی در دسترس است
عملکرد ساده و کامل و ایمن
گیرنده GPS 22 کانال
یک ماژول زمان سنج یکپارچه
2 رابط اترنت 10/100/1000 مگابیت در ثانیه
پروتکل زمان شبکه (NTP)
بهبود امنیت تضمین شده
کلیدهای متقارن
اتوکی
محدودیت دسترسی
خروجی وضعیت هماهنگ سازی از طریق اتصال دهنده نوری
اعتبار سنجی چندگانه اضافی سیگنال همگام سازی برای ارزیابی سیگنال بدون خطا و بدون جهش

space-saving clock system in closed aluminium profile housing for easy and horizontal DIN rail mounting according to DIN EN 60715 TH35
important information for implementing and about operating status available via status-LEDs at the front panel (if WebGUI access is not available)
simple, complete and safe operation and parameterisation (password protection and activatable https protocol) via password-protected WebGUI (optional SSH/Telnet)
22-channel GPS receiver for L1 frequency (1,575.42 MHz) integrated
one integrated timeserver module per default with:
2 ethernet interfaces 10/100/1000 Mbit/s autosensing
Network Time Protocol (NTP) version 4 (RFC5905)
improved security ensured by
symmetric keys
autokey
access restriction
deactivation of non-used network protocols
cost-efficient extension of the base system with additional output modules ex works (modular order concept) possible
synchronization status output via optical coupler
redundant multiple validation of the synchronization signal for an error-free and leap-free signal evaluation
SyncOFF Timer (reception failure bypassing) for accurate operation even based on difficult reception conditions
high freewheel accuracy provided by GPS supported regulation of the internal quartz basis, various quartz versions available

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات