کابل 4 کور فیبرنوری FTTA/7mm

FTTA/SM/7mm/FTTA

کابل فیبر نوری FTTA با برند هوپیران و تامین 100 کیلومتری از انواع فیبر های نوری در صنایع مختلف

کابل فیبر نوری - دراپ کیبل کابل FTTA
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات