چراغهای راهنما و اضطراری

  • فیلتر ها

هوپیران با کسب تکنولوژی ساخت چراغهای راهنما و اضطراری برای مراکز و پروژه های صنعتی ، بیمارستانی و ساختمانی توانست تغییرات بزرگی را در این سیستم و در جهت پروژه ها ایجاد نماید. چراغ های اضطراری هوپیران در مدل صنعتی که امروزه در طیف گسترده ایی از پروژه های کشور قابل مشاهده است دارای برد حفاظت ، باتری های لیتیوم آیوم، LED های سفید و مدت روشنایی 8 ساعت با لوکس حداکثر و 12 ساعت در ادامه با لوکس خوب و 24 ساعت روشنایی نسبی میباشد. این چراغ ها به درخواست مشتری قابلیت مدیریت و مانیتورینگ تحت مدباس و یا شبکه اترنت را خواهد داشت . تعداد LED به کار رفته در آنها 32 عدد و کاتالوگ های آن به پیوست قابل مشاهده است