آنتن مرکزی و ماهواره روی فیبر نوری FTTH با ضمانت کیفیت و اصالت - تحویل تهران

میکرو اپتیکال ریسیور با دریافت فرکانس های تلویزیونی و ماهواره ایی از روی فیبر نوری و طول موج های استاندارد ، و تبدیل آن به پورت RF جهت اتصال انواع گیرنده های ماهواره ایی و تلویزیونی ، قادر به ایجاد یک شبکه بسیار با کیفیت تلویزیون و ماهواره مرکزی در ابعاد متوسط ، بزرگ و بسیار بزرگ خواهد بود . این گیرنده در نزدیکی کاربران و به فیبر نوری هر واحد متصل میگردد و کاملا سازگار با شبکه های FTTX , FTTH میباشد . از مزیت این سلوشن امکان ارائه نامحدود کانالهای تلویزیونی و ماهواره ایی DVB-S-T به کابران میباشد و محدودیتی در کانالهای رایگان ، اجاره ایی تا چندین هزار شبکه ندارد . این سلوشن در ساختمان های بزرگ نسبت به شبکه های قدیمی کواکسیال بسیار مقرون به صرفه و کیفیت خارق العاده ایی دارا میباشد. گین این تجهیز -10 الی +3 دسی بل میباشد .

مینی اپتیکال ریسیور با دریافت فرکانس های تلویزیونی و ماهواره ایی از روی فیبر نوری و طول موج های استاندارد ، و تبدیل آن به پورت RF جهت اتصال انواع گیرنده های ماهواره ایی و تلویزیونی ، قادر به ایجاد یک شبکه بسیار با کیفیت تلویزیون و ماهواره مرکزی در ابعاد متوسط ، بزرگ و بسیار بزرگ خواهد بود . این گیرنده در نزدیکی کاربران و به فیبر نوری هر واحد متصل میگردد و کاملا سازگار با شبکه های FTTX , FTTH میباشد . از مزیت این سلوشن امکان ارائه نامحدود کانالهای تلویزیونی و ماهواره ایی DVB-S-T به کابران میباشد و محدودیتی در کانالهای رایگان ، اجاره ایی تا چندین هزار شبکه ندارد . این سلوشن در ساختمان های بزرگ نسبت به شبکه های قدیمی کواکسیال بسیار مقرون به صرفه و کیفیت خارق العاده ایی دارا میباشد. گین این تجهیز -17 الی +3 دسی بل میباشد .

مینی اپتیکال ریسیور با دریافت فرکانس های تلویزیونی و ماهواره ایی از روی فیبر نوری و طول موج های استاندارد ، و تبدیل آن به پورت RF جهت اتصال انواع گیرنده های ماهواره ایی و تلویزیونی ، قادر به ایجاد یک شبکه بسیار با کیفیت تلویزیون و ماهواره مرکزی در ابعاد متوسط ، بزرگ و بسیار بزرگ خواهد بود . این گیرنده در نزدیکی کاربران و به فیبر نوری هر واحد متصل میگردد و کاملا سازگار با شبکه های FTTX , FTTH میباشد . از مزیت این سلوشن امکان ارائه نامحدود کانالهای تلویزیونی و ماهواره ایی DVB-S-T به کابران میباشد و محدودیتی در کانالهای رایگان ، اجاره ایی تا چندین هزار شبکه ندارد . این سلوشن در ساختمان های بزرگ نسبت به شبکه های قدیمی کواکسیال بسیار مقرون به صرفه و کیفیت خارق العاده ایی دارا میباشد. گین این تجهیز -17 الی +3 دسی بل میباشد .

مینی اپتیکال ریسیور با دریافت فرکانس های تلویزیونی و ماهواره ایی از روی فیبر نوری و طول موج های استاندارد ، و تبدیل آن به پورت RF جهت اتصال انواع گیرنده های ماهواره ایی و تلویزیونی ، قادر به ایجاد یک شبکه بسیار با کیفیت تلویزیون و ماهواره مرکزی در ابعاد متوسط ، بزرگ و بسیار بزرگ خواهد بود . این گیرنده در نزدیکی کاربران و به فیبر نوری هر واحد متصل میگردد و کاملا سازگار با شبکه های FTTX , FTTH میباشد . از مزیت این سلوشن امکان ارائه نامحدود کانالهای تلویزیونی و ماهواره ایی DVB-S-T به کابران میباشد و محدودیتی در کانالهای رایگان ، اجاره ایی تا چندین هزار شبکه ندارد . این سلوشن در ساختمان های بزرگ نسبت به شبکه های قدیمی کواکسیال بسیار مقرون به صرفه و کیفیت خارق العاده ایی دارا میباشد. گین این تجهیز -18 الی +2 دسی بل میباشد . این دستگاه بین شبکه های آنلوگ و دیجیتال در دریافت فرکانس تفاوت قائل است .

اپتیکال رسیور 2 پورت نیمه صنعتی با قابلیت دریافت فرکانس های تلویزیونی و ماهواره ایی بر روی طول موج مشخص در فیبر نوری اقدام به انتقال و تبدیل آنها به پورت RF مینماید و تمام گیرنده های دیجیتال، آنالوگ و ماهواره ایی قابلیت دریافت شبکه های تلویزیونی را خواهند داشت. این تجهیز عموما در شبکه های بزرگ فیبر نوری و FTTH , FTTB ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد و در سلوشن های آنتن مرکزی بسیار مقرون به صرفه میباشد. از این راهکار در مراکز وسیع برای انتقال تصویر جهت مقاصد خاص نیز بهره برده میشود. این دستگاه با دو پورت مجزا امکان استفاده و اتصال دو دستگاه گیرنده را برای کاربران محیا می سازد.

اپتیکال رسیور 4 پورت نیمه صنعتی با قابلیت دریافت فرکانس های تلویزیونی و ماهواره ایی بر روی طول موج مشخص در فیبر نوری اقدام به انتقال و تبدیل آنها به پورت RF مینماید و تمام گیرنده های دیجیتال، آنالوگ و ماهواره ایی قابلیت دریافت شبکه های تلویزیونی را خواهند داشت. این تجهیز عموما در شبکه های بزرگ فیبر نوری و FTTH , FTTB ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد و در سلوشن های آنتن مرکزی بسیار مقرون به صرفه میباشد. از این راهکار در مراکز وسیع برای انتقال تصویر جهت مقاصد خاص نیز بهره برده میشود. این دستگاه با چهار پورت مجزا امکان استفاده و اتصال چهار دستگاه گیرنده را برای کاربران محیا می سازد.

 فرستنده ومدولاسیون فرکانس تلویزیونی وماهواره وظیفه انتقال کانال های ماهواره ایی را بر روی شبکه های فیبر نوری و FTTX, FTTH را بر عهده دارد . این دستگاه با قابلیت پشتیبانی از مدیریت مرکزی SNMP , RS232 و تحت شبکه LAN قابلیت کنترل و مانیتورینگ از راه دور را خواهد داشت . این دستگاه دارای یک ورودی RF میباشد . و اطلاعات را بر روی شبکه های فیبر نوری انتقال میدهد.

 

 فرستنده ومدولاسیون فرکانس تلویزیونی وماهواره وظیفه انتقال کانال های ماهواره ایی را بر روی شبکه های فیبر نوری و FTTX, FTTH را بر عهده دارد . این دستگاه با قابلیت پشتیبانی از مدیریت مرکزی SNMP , RS232 و تحت شبکه LAN قابلیت کنترل و مانیتورینگ از راه دور را خواهد داشت . این دستگاه دارای یک ورودی RF میباشد . و اطلاعات را بر روی شبکه های فیبر نوری انتقال میدهد.

 

 فرستنده ومدولاسیون فرکانس تلویزیونی وماهواره وظیفه انتقال کانال های ماهواره ایی را بر روی شبکه های فیبر نوری و FTTX, FTTH را بر عهده دارد . این دستگاه با قابلیت پشتیبانی از مدیریت مرکزی SNMP , RS232 و تحت شبکه LAN قابلیت کنترل و مانیتورینگ از راه دور را خواهد داشت . این دستگاه دارای یک ورودی RF میباشد . و اطلاعات را بر روی شبکه های فیبر نوری انتقال میدهد.

 

 فرستنده ومدولاسیون فرکانس تلویزیونی وماهواره وظیفه انتقال کانال های ماهواره ایی را بر روی شبکه های فیبر نوری و FTTX, FTTH را بر عهده دارد . این دستگاه با قابلیت پشتیبانی از مدیریت مرکزی SNMP , RS232 و تحت شبکه LAN قابلیت کنترل و مانیتورینگ از راه دور را خواهد داشت . این دستگاه دارای یک ورودی RF میباشد . و اطلاعات را بر روی شبکه های فیبر نوری انتقال میدهد.

 

تقویت کننده و جداکننده نوری  4 پورت EDFA برای استفاده در طول موج 1540~1560nm و در شبکه های تلویزیونی و ماهواره روی فیبر نوری کاربرد دارد . در قسمت داخلی، دستگاه مجهز به مدار ثبات نوری خروجی و دستگاه خنک کننده حرارتی لیزری و مدار کنترل پایداری دما برای اطمینان از عملکرد بهینه دستگاه و ثبات لیزر طولانی مدت است. این دستگاه برای انتقال تصاویر تلویزیونی و ماهواره ایی بدون محدودیت کانال در شبکه های FTTX - FTTB -FTTH کاربرد دارد . 

تقویت کننده و جداکننده نوری 8 پورت EDFA برای استفاده در طول موج 1540~1560nm و در شبکه های تلویزیونی و ماهواره روی فیبر نوری کاربرد دارد . در قسمت داخلی، دستگاه مجهز به مدار ثبات نوری خروجی و دستگاه خنک کننده حرارتی لیزری و مدار کنترل پایداری دما برای اطمینان از عملکرد بهینه دستگاه و ثبات لیزر طولانی مدت است. این دستگاه برای انتقال تصاویر تلویزیونی و ماهواره ایی بدون محدودیت کانال در شبکه های FTTX - FTTB -FTTH کاربرد دارد .